Výhody

Zákazníci sa rozhodujú pre spoločnosť Pow-en preto, že:

  • ušetria náklady na elektrinu,
  • ponúkame fixnú cenu za dodávky elektriny – nepokutuje odberateľa za nedodržanie dohodnutého množstva elektriny na zmluvné obdobie,
  • s prechodom na Pow-en nie sú spojené žiadne poplatky – aktivačné, deaktivačné a pod.,
  • s dodávkami elektriny nie sú spojené žiadne ďalšie skryté poplatky zo strany dodávateľa,
  • vzťah dodávateľ - odberateľ nie je z pohľadu obchodných podmienok jednostranný,
  • dodávateľ je flexibilný v úprave objemu dodávky v priebehu roka. Odberateľ má iba oznamovaciu povinnosť v prípade významnej zmeny/úpravy spotreby,
  • Pow-en poskytuje zákazníkom odbornú pomoc a bezplatné poradenstvo školeným tímom. Cieľom je minimalizovať náklady odberateľa, spojené s dodávkou a distribúciou elektriny,
  • získajú individuálny prístup k ich požiadavkám a špecifikám odberu,
  • Pow-en je seriózny obchodný partner s vysoko profesionálnym prístupom.

Zmena dodávateľa elektriny a prechod na Pow-en je pre odberateľa jednoduchým a samozrejme bezplatným procesom.
Po dojednaní ceny, ostatých zmluvných podmienok a podpise zmluvy o združenej dodávke, zabezpečí Pow-en všetky formálne záležitosti spojené so zmenou dodávateľa elektriny.