Poruchová linka

Pow-en a.s.

Prievozská 4B
821 09 Bratislava 2
IČO : 43 860 125
IČ DPH : SK 2022502394
EIC kód : 24X-POW-EN-AS--A

Zákaznícka linka

Telefónne číslo : 0850 555 775
E-mail : obchod@pow-en.sk

Poruchová linka

Západoslovenská Distribučná, a.s. 0800 111 567
SSE Distribúcia, a.s. 0800 159 000
Východoslovenská Distribučná, a.s. 0800 123 332
SPP - distribúcia, a.s. 0850 111 727

Pow-en a.s.

Prievozská 4B 821 09 Bratislava 2

Pobočka Košice

Szakkayho 1 040 01 Košice