Poruchová linka

Naše produkty

Cenník pre domácnosť - sadzba DD1

Sadzba Pow-en DD1 - Jednotarifná sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Cenník pre domácnosť - sadzba DD2

Sadzba Pow-en DD2 - Jednotarifná sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD3

Sadzba Pow-en DD3 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny

Cenník pre domácnosť - sadzba DD4

Sadzba Pow-en DD4 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny

Cenník pre domácnosť - sadzba DD5

Sadzba Pow-en DD5 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním

Cenník pre domácnosť - sadzba DD6

Sadzba Pow-en DD6 - Dvojtarifná sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom

Cenník pre domácnosť - sadzba DD7

Sadzba Pow-en DD7 - Dvojtarifná sadzba s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia

Ako zmeniť dodávateľa?

Dokumenty na stiahnutie

Často kladené otázky