Energetický mix

 

 

Energetický mix Energetický mix Pow-en
Biomasa 3,10%
Slnečné 2,44%
Veterné 0,02%
Vodné 20,13%
Geotermálne 0,00%
Ostatné obnoviteľné 0,36%
Čierne uhlie 2,69%
Hnedé uhlie 3,07%
Zemný plyn 8,48%
Ropné produkty 1,57%
Ostatné fosílne 1,85%
Jadrové zdroje celkom 56,30%

 

 

 

Zvyškový energetický mix 2022
Obnoviteľné zdroje - celkom 9,29%
Biomasa 3,80%
Slnečné 2,99%
Veterné 0,03%
Vodné 2,03%
Geotermálne 0,00%
Ostatné obnoviteľné 0,44%
Čierne uhlie 3,30%
Hnedé uhlie 3,76%
Zemný plyn 10,40%
Ropné produkty 1,92%
Ostatné fosílne 2,27%
Jadrové zdroje celkom 69,06%

 

 

Emisný faktor Zvyškový mix dodávateľov Energetický mix zdrojov Energetický mix Pow-en a. s.
CO2 (gCO2/kWh) 185,6 156,93 151,41
Rádioaktívny odpad (mg/kWh) 2,42 2,1 1,97

 

Energetický mix Pow-en a.s. predstavuje podiel zdrojov elektrickej energie na celkovej dodávke dodávateľa Pow-en a.s. 
Množstvo emisií CO2e Pow-en a.s., za rok 2022 je 151,41 g CO2e/kWh.

Zvyškový (reziduálny) energetický mix predstavuje štruktúru zdrojov dodávky elektrickej energie pre zákazníkov na Slovensku, ktorí si neuplatňujú záruky pôvodu z obnoviteľných zdrojov.