Poruchová linka

Dodávka elektriny šitá na mieru

Cenovú ponuku pripravujeme na základe aktuálneho vývoja cien elektriny na burze a preto vieme
zákazníkom ponúknuť najlepšiu cenu. Analyzujeme vašu spotrebu energie z predchádzajúceho obdobia.

Rozložením prevádzkových procesov vieme dosiahnuť efektívne využitie energie a tým dosiahnuť úsporu
nákladov. Dôležitým faktorom úspor je optimalizácia distribučných poplatkov. Monitorujeme distribučnú prevádzku
zákazníka a optimalizáciou rezervovanej kapacity, kompenzáciou jalovej elektriny prinášame zákazníkom úspory.

Stále hľadáme rezervy a priemyselným zákazníkom, firmám pôsobiacich v poľnohospodárstve
ponúkame prostredníctvom našich profesionálov energetické poradenstvo a energetický audit, ktorý
je zákazník povinný vykonať v zmysle zákona 476 /2008.