Poruchová linka

Ako zmeniť dodávateľa?

  • Prvým krokom v procese rozhodovania odberateľa, je posúdenie ceny.
  • Na žiadosť odberateľa, v čo najkratšom termíne zašleme cenovú ponuku. Pre jej vypracovanie ale potrebujeme poznať základné informácie o charaktere odberu. Odberateľ nám môže tieto informácie poskytnúť aj vyplnením stručného dotazníka.
  • Po dohodnutí ceny a uzatvorení zmluvy, zabezpečíme všetky záležitosti spojené so zmenou dodávateľa elektriny.
  • Od dohodnutého termínu, zákazník odoberá elektrinu od našej spoločnosti. Z dôvodu výpovedných lehôt a podmienok zmlúv u súčasného dodávateľa, je to najčastejšie 1.1. nasledujúceho roka.

Aj napriek postupnému rozvoju trhu s elektrinou, pretrváva u niektorých odberateľov obava zo zmeny dodávateľa. S dostatkom informácií sa táto obava u zákazníkov ale rýchlo znižuje.