Poruchová linka

História spoločnosti

Od roku 2007 sme významným obchodníkom na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a zemným plynom, dodávateľom elektriny a zemného plynu pre koncových zákazníkov. Zabezpečujeme celý hodnotový reťazec – projektový inžiniering, realizáciu, výrobu, obchod a dodávku elektriny a plynu, poradenstvo a úspory energie. Sme súčasťou silnej energetickej skupiny spoločností, ktoré majú spoločné know how a vytvárajú synergiu pri realizácii projektov v oblasti energetiky. Ako jej súčasť sa investične podieľame na výstavbe energetických zdrojov a zabezpečujeme ich prevádzku a údržbu. Zároveň prevádzkujeme energetický dispečing pre elektrárne z oblasti obnoviteľných zdrojov, vrátane ich prevádzky a servisu. Okrem toho realizujeme rekonštrukcie energetických celkov a energetickej infraštruktúry v SR. V našej bilančnej skupine máme výrobný zdroj paroplynový cyklus s inštalovaným výkonom 80 MW, čo z nás robí stabilného a energeticky nezávislého dodávateľa energií.