Poruchová linka

Cenník pre domácnosť - sadzba DD2

Sadzba Pow-en DD2- Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0333032 0,0333032 0,0333032
2. NT - - -
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
    Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   4,2466000 6,0000000 4,1615000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0137840 0,0174300 0,0291000
6. Tarifa za distribúciu  NT - - -
7. Tarifa za straty   0,0051020 0,0050655 0,0055150
8. Tarifa za systémové služby   0,0070491 0,0070491 0,0070491
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262030 0,0262030 0,0262030
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   5,8759200 7,9800000 5,7738000
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1063816 0,1107130 0,1252564
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - - -