Poruchová linka

Časté otázky

Môžem byť odpojený od elektriny, ak si vyberiem iného ako súčasného dodávateľa?

Ak nedôjde k vážnemu porušeniu zmluvných podmienok zo strany odberateľa, prerušenie dodávky elektriny resp. odpojenie odberateľa by bolo porušením zákonov, ktoré otázky dodávok a distribúcie elektriny upravujú.