Poruchová linka

Cenník pre domácnosť - sadzba DD1

Sadzba Pow-en DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - platné pre rok 2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0480000 0,0480000 0,0480000
2. NT - - -
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
    Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   1,3132000 1,0700000 0,7000000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0377140 0,0563400 0,0514000
6. Tarifa za distribúciu  NT - - -
7. Tarifa za straty   0,0068730 0,0065008 0,0071740
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   2,4758400 2,1840000 1,7400000
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1533460 0,1752506 0,1701304
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - - -

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD2

Sadzba Pow-en DD2- Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - platné pre rok  2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0480000 0,0480000 0,0480000
2. NT - - -
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
    Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   4,2466000 6,0000000 4,2525000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0117180 0,0141500 0,0229000
6. Tarifa za distribúciu  NT - - -
7. Tarifa za straty   0,0068730 0,0065008 0,0071740
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   5,9959200 8,1000000 6,0030000
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1221508 0,1246226 0,1359304
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - - -

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD3

Sadzba Pow-en DD3 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - platné pre rok 2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0513000 0,0513000 0,0513000
2. NT 0,0410000 0,0410000 0,0410000
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   7,2187000 10,3100000 5,7464000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0117180 0,0042100 0,0229000
6. Tarifa za distribúciu  NT 0,0117180 0,0001000 0,0229000
7. Tarifa za straty   0,0068730 0,0065008 0,0071740
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   9,5624400 13,2720000 7,7956800
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1261109 0,1166547 0,1398905
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT 0,1137509 0,0993626 0,1275305

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD4

Sadzba Pow-en DD4 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - platné pre rok  2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0506000 0,0506000 0,0506000
2. NT 0,0410000 0,0410000 0,0410000
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac*   11,2500000 6,7300000 9,2313000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0027920 0,0270200 0,0056000
6. Tarifa za distribúciu  NT 0,0027920 0,0061200 0,0056000
7. Tarifa za straty   0,0068730 0,0065008 0,0071740
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
*Pozn. U sadzby D4, je u ZSE cena závislá na veľkosti ističa. V tabuľke je uvedená sadzba pre trojfázový istič 25 A
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   14,4000000 8,9760000 11,9775600
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1145596 0,1431866 0,1182904
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT 0,1030397 0,1065866 0,1067705

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD5

Sadzba Pow-en DD5 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním - platné pre rok 2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0601000 0,0601000 0,0601000
2. NT 0,0465000 0,0465000 0,0465000
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac*   11,2500000 9,7900000 4,0973000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0027920 0,0001000 0,0056000
6. Tarifa za distribúciu  NT 0,0027920 0,0001000 0,0056000
7. Tarifa za straty   0,0068730 0,0065008 0,0071740
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
*Pozn. U sadzby D5, je u ZSE cena závislá na veľkosti ističa. V tabuľke je uvedená sadzba pre trojfázový istič 25 A
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   14,4000000 12,6480000 5,8167600
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1259597 0,1222827 0,1296905
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT 0,1096397 0,1059627 0,1133705

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD6

Sadzba Pow-en DD6 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom  - platné pre rok  2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0601000 0,0601000 0,0601000
2. NT 0,0465000 0,0465000 0,0465000
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   - 9,7900000 4,0973000
5. Tarifa za distribúciu  VT - 0,0001000 0,0056000
6. Tarifa za distribúciu  NT - 0,0001000 0,0056000
7. Tarifa za straty   - 0,0065008 0,0071740
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   - 12,6480000 5,8167600
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT - 0,1222827 0,1296905
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - 0,1059627 0,1133705

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD7

Sadzba Pow-en DD7 - Dvojpásmová sadzba s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia - platné pre rok 2019
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0518000 0,0518000 0,0518000
2. NT 0,0431000 0,0431000 0,0431000
3. Mesačný poplatok za OM   0,7500000 0,7500000 0,7500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   - 2,2500000 -
5. Tarifa za distribúciu  VT - 0,0890200 -
6. Tarifa za distribúciu  NT - 0,0016200 -
7. Tarifa za straty   - 0,0065008 -
8. Tarifa za systémové služby   0,0059434 0,0059434 0,0059434
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0259880 0,0259880 0,0259880
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032700 0,0032700 0,0032700
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   - 3,6000000 -
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT - 0,2190266 -
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - 0,1037066 -