Profil spoločnosti

Sme silná energetická skupina

Byť stabilným hráčom na energetickom trhu si vyžaduje silné finančné zázemie. Od roku 2007 tvoríme silnú energetickú
skupinu. Zabezpečujeme celý hodnotový reťazec – projektový inžiniering, realizáciu, výrobu, obchod a dodávku
elektriny a plynu, poradenstvo a úspory energie.

Spoločnosť Pow-en, a.s. je významným obchodníkom na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a dodávateľom elektriny a plynu pre koncových zákazníkov.

Ako súčasť skupiny sa investične podieľame na výstavbe energetických zdrojov, zabezpečujeme ich prevádzku a údržbu. Prevádzkujeme energetický dispečing pre fotovoltaické elektrárne vrátane ich prevádzky a servisu. Realizujeme rekonštrukcie energetických celkov a energetickej infraštruktúry v SR.

Investujeme do profesionálneho tímu ľudí, ktorý je tvorený pracovníkmi dlhodobo pôsobiacimi v TOP energetických
spoločnostiach, v oblasti obchodu s elektrinou a preto je kľúčovým faktorom pre schopnosť firmy využívať príležitosti a potenciál na trhu, z ktorého ťažia naši zákazníci.

Našu skupinu tvoria firmy:
Pow-en, a. s.
NS Slovakia, a. s. 
En - Servis, s. r. o.
PS - energy, a. s.

Naše zdroje energie

V našej bilančnej skupine máme výrobný zdroj paroplynový cyklus s inštalovaným výkonom 80 MW, čo z nás robí stabilného a energeticky nezávislého dodávateľa enegií.

Investujeme do obnoviteľných zdrojov energie, čím prispievame k trvale udržateľnému rozvoju. Hľadáme nové príležitosti v oblasti výroby energie.