Stratégia

Naša dlhodobá stratégia je prioritne postavená na ľuďoch. Investujeme do profesionálneho tímu ľudí, ktorý je tvorený pracovníkmi s najlepšími odbornými skúsenosťami v TOP energetických spoločnostiach, v oblasti obchodu s elektrinou. Kľúčovým faktorom nášho úspechu je aj schopnosť firmy využívať príležitosti a potenciál na trhu, z ktorého ťažia naši zákazníci. Neustále hľadáme nové príležitosti v oblasti výroby energie.