Časté otázky

Akým spôsobom sa elektrina dostane ku mne ako odberateľovi?

Elektrina sa fyzicky dostane k odberateľovi prostredníctvom prenosovej alebo distribučnej siete.
Najväčší odberatelia elektriny sú pripojení do prenosovej siete. K väčšine ostatných odberateľov sa elektrina dostane cez vedenie a zariadenia distribučných sietí. Tieto vlastnia prevádzkovatelia distribučných sústav - ZSE Distribúcia, a.s.,
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. a Východoslovenská distribučná a.s.
Tradiční aj noví dodávatelia elektriny využívajú tieto siete za účelom “dopravy“ elektriny k odberateľovi.