Cenník pre domácnosť - sadzba DD1

Sadzba Pow-en DD1 - Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - 2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0407000 0,0407000 0,0407000
2. NT - - -
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
    Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   1,3132000 1,0700000 0,4000000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0390560 0,0575400 0,0561000
6. Tarifa za distribúciu  NT - - -
7. Tarifa za straty   0,0055300 0,0050655 0,0059910
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   2,3558400 2,0640000 1,2600000
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1459068 0,1675302 0,1669128
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - - -

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD2

Sadzba Pow-en DD2- Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - 2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0407000 0,0407000 0,0407000
2. NT - - -
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
    Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   4,2466000 6,0000000 4,2355000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0130610 0,0153500 0,0253000
6. Tarifa za distribúciu  NT - - -
7. Tarifa za straty   0,0055300 0,0050655 0,0059910
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   5,8759200 7,9800000 5,8626000
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1147128 0,1169022 0,1299528
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - - -

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD3

Sadzba Pow-en DD3 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny - 2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0430500 0,0430500 0,0430500
2. NT 0,0339300 0,0339300 0,0339300
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   7,2187000 10,3100000 5,7234000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0130610 0,0054100 0,0234000
6. Tarifa za distribúciu  NT 0,0130610 0,0001000 0,0234000
7. Tarifa za straty   0,0055300 0,0050655 0,0059910
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   9,4424400 13,1520000 7,6480800
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1175328 0,1077942 0,1304928
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT 0,1065887 0,0904781 0,1195487

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD4

Sadzba Pow-en DD4 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s vyššou spotrebou elektriny - 2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0430100 0,0430100 0,0430100
2. NT 0,0338000 0,0338000 0,0338000
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac*   11,2500000 6,7300000 9,1943000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0041350 0,0282200 0,0068000
6. Tarifa za distribúciu  NT 0,0041350 0,0073200 0,0068000
7. Tarifa za straty   0,0055300 0,0050655 0,0059910
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
*Pozn. U sadzby D4, je u ZSE cena závislá na veľkosti ističa. V tabuľke je uvedená sadzba pre trojfázový istič 25 A
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   14,2800000 8,8560000 11,8131600
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1067736 0,1351182 0,1105248
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT 0,0957216 0,0989862 0,0994728

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD5

Sadzba Pow-en DD5 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s elektrickým priamovýhrevným vykurovaním -2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0497300 0,0497300 0,0497300
2. NT 0,0388000 0,0388000 0,0388000
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D 25 A Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac*   11,2500000 9,7900000 3,7099000
5. Tarifa za distribúciu  VT 0,0041350 0,0001000 0,0061000
6. Tarifa za distribúciu  NT 0,0041350 0,0001000 0,0061000
7. Tarifa za straty   0,0055300 0,0050655 0,0059910
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
*Pozn. U sadzby D5, je u ZSE cena závislá na veľkosti ističa. V tabuľke je uvedená sadzba pre trojfázový istič 25 A
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   14,2800000 12,5280000 5,2318800
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT 0,1148376 0,1094382 0,1177488
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT 0,1017216 0,0963222 0,1046328

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD6

Sadzba Pow-en DD6 - Dvojpásmová sadzba pre odberné miesta s tepelným čerpadlom  - 2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0497300 0,0497300 0,0497300
2. NT 0,0388000 0,0388000 0,0388000
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   - 9,7900000 3,7099000
5. Tarifa za distribúciu  VT - 0,0001000 0,0061000
6. Tarifa za distribúciu  NT - 0,0001000 0,0061000
7. Tarifa za straty   - 0,0050655 0,0059910
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   - 12,5280000 5,2318800
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT - 0,1094382 0,1177488
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - 0,0963222 0,1046328

 

Cenník pre domácnosť - sadzba DD7

Sadzba Pow-en DD7 - Dvojpásmová sadzba s víkendovým režimom bez operatívneho riadenia - 2018
 
Ceny Pow-en a.s. za silovú elektrinu - bez DPH (sadzby dodávateľa)
  Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
1. Cena silovej elektriny VT 0,0433000 0,0433000 0,0433000
2. NT 0,0363300 0,0363300 0,0363300
3. Mesačný poplatok za OM   0,6500000 0,6500000 0,6500000
 
Ceny distribučnej spoločnosti za distribúciu, straty, ceny za systémové služby a prevádzkovanie systému a odvod do Jadrového fondu - bez DPH
      Odberné miesto pripojené do ZSE-D Odberné miesto pripojené do SSE-D Odberné miesto pripojené do VSDS
4. Distribúcia EUR/Mesiac   - 2,2500000 -
5. Tarifa za distribúciu  VT - 0,0902200 -
6. Tarifa za distribúciu  NT - 0,0028200 -
7. Tarifa za straty   - 0,0050655 -
8. Tarifa za systémové služby   0,0068919 0,0068919 0,0068919
9. Tarifa za prevádzkovanie systému   0,0262011 0,0262011 0,0262011
10. Poplatok do Jadrového fondu   0,0032100 0,0032100 0,0032100
 
Celková - integrovaná cena vrátane DPH
(3+4)*1,2 Celková cena za OM, vrátane DPH   - 3,4800000 -
(1+5+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH VT - 0,2098662 -
(2+6+7+8+9+10)*1,2 Celková cena za kWh, vrátane DPH NT - 0,0966222 -