Výpočet ceny elektriny

Chcem úsporu pre: domácnosť firmu
Môj odber je v distribučnej sústave: